Βιομηχανική-Βιοτεχνική Χρήση

Βιομηχανική-Βιοτεχνική Χρήση

Εφαρμογές στην Βιομηχανία

Η Βιομηχανία είναι ένας ευαίσθητος τομέας όπου εκτός από την οικονομία που της προσφέρει η χρήση του υγραερίου απαιτεί ασφάλεια αλλά πρωτίστως ταχεία εξυπηρέτηση σε τυχόν προβλήματα.

Η Patragas έχοντας επί σειρά ετών κατασκευάσει αρκετές ή μετατρέψει αρκετές βιομηχανικές μονάδες που πλέον χρησιμοποιούν το υγραέριο ως καύσιμη ύλη, διαθέτουμε εξειδικευμένους μηχανικούς που μπορούν να παρέμβουν για την επίλυση τυχόν προβλημάτων οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστούν.

Οι χρήσεις του υγραερίου στην βιομηχανία ποικίλουν σε μέγεθος αλλά και σε τεχνολογικές εφαρμογές το υγραέριο στην θέρμανση αποθηκών, την λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού, για χρήση στην παραγωγή τροφίμων καθώς επίσης και στον κατασκευαστικό τομέα όπως την παραγωγή ασφάλτου για την κατασκευή δρόμων, για συστήματα ξήρανσης σε βιομηχανίες και στην τήξη των μεταλλευμάτων ή την παραγωγή δομικών υλικών. Επίσης οι κατασκευαστές AEROSOL χρησιμοποιούν το υγραέριο ως προωθητικό αέριο σε αρκετά προϊόντα οικιακής χρήσης.

Το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας χρησιμοποιεί το υγραέριο για την κίνηση των οχημάτων (Κλαρκ) σε κλειστούς χώρους.

Εφαρμογές στην Βιοτεχνία

Στο Βιοτεχνικό τομέα οι εφαρμογές και η χρήση του υγραερίου ποικίλουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία σε συνδυασμό με την μέγιστη οικονομία.

Προσπαθώντας λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, στην Patragas ομάδα πτυχιούχων μηχανικών σε συνδυασμό με πολύχρονη εμπειρία μπορούν να σας προτείνουν λύσεις για περιπτώσεις όπως θέρμανση χώρων, λειτουργία μηχανημάτων, παραγωγή ζεστού νερού και παραγωγή ενέργειας από γεννήτριες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο.

Συνήθεις καταναλωτές που έχουν ανάγκη από θέρμανσή χώρου, παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού και επαγγελματικές κουζίνες όπως είναι οι αίθουσες συνεστιάσεων, εστιατόρια, βιοτεχνίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις μεσαίων καταναλώσεων που η οικονομία στην χρήση εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Μπορούμε να προτείνουμε διαφόρους τρόπους  για την παραγωγή ζεστού αέρα π.χ. αερολέβητες, θέρμανση χώρων με μεγάλο ύψος (π.χ. κάτοπτρα και σωλήνες παραγωγής θερμότητας), όπως επίσης και για την παραγωγή ζεστού νερού με επαγγελματικά boiler με δυνατότητα άμεσης ενέργειας.

Χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και για την σωστή εκτίμηση που αφορά την διατύπωση προτάσεων η εταιρία Patragas πραγματοποιεί επίσκεψη στων χώρο σας από εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς.

admin